Gold Planet

Materiały dla mediów

Fotografie Centrum Medyczne K2 do wykorzystania w publikacjach prasowych (wyłącznie jako ilustracje do informacji na temat kliniki). Wymagane podanie źródła: Centrum Medyczne K2 /(tutaj adres strony internetowej).

Materiały do pobrania