Gold Planet
specjalizacja
Psychiatria
To szczególnie wrażliwa część naszej działalności. Psychiatria zajmuje się leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych.
Na każdym etapie możesz liczyć na intymność i absolutne bezpieczeństwo.
Nasi specjaliści pomagają w leczeniu:
 1. depresji;
 2. zaburzeń psychicznych (kiedy występują urojenia, omamy, zaburzenia świadomości);
 3. zaburzeń emocjonalnych;
 4. zaburzeń osobowości;
 5. choroby afektywnej dwubiegunowej;
 6. nerwicy;
 7. schizofrenii
 8. uzależnień
 9. anoreksji;
 10. bulimii;
 11. psychozy;
 12. zespołu stresu pourazowego;
 13. zespołu stresu pourazowego;
 14. choroby zawodowej;
 15. syndrom DDA;
 16. myśli i skłonności samobójczych.
Cennik konsultacji i zabiegów:

Koszt konsultacji to 200 zł.

W cenie zawiera się proces diagnostyczny,
proces terapeutyczny bieżący oraz ustalenie długoterminowego procesu leczenia.

Ceny pozostałych procedur medycznych ustalane są bezpośrednio na wizycie i przedstawiane pacjentowi w procesie diagnostyki w zależności od stanu choroby, stosowanych środków farmakologicznych oraz przeciwwskazań indywidualnych.