Gold Planet
specjalizacja
Ultrasonografia
Metoda nieinwazyjną, atraumatyczną metodą diagnostyki obrazowej, pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu.
 
Cennik konsultacji i zabiegów:

 
 • USG dopplerowskie kończyn dolnych i górnych żyły lub tętnice. 160
 • USG dopplerowskie tętnic nerkowych 160
 • USG dopplerowskie tętnic dogłowowych 160
 • USG szyi 180
 • USG płuc 140
 • USG tarczycy 120
 • USG ślinianek 120
 • USG węzłów chłonnych 120
 • USG jąder i najądrzy [moszny] 140
 • USG jamy brzusznej 120
 • USG tkanek miękkich 120
 • USG przezciemiączkowe 140
 
 
Ceny pozostałych procedur medycznych ustalane są bezpośrednio na wizycie i przedstawiane pacjentowi w procesie diagnostyki w zależności od stanu choroby, stosowanych środków farmakologicznych oraz przeciwwskazań indywidualnych.