Gold Planet
specjalizacja
Pulmonologia
Oddychanie to podstawowa funkcja służąca utrzymaniu życia. Pulmonologia zajmuje się zdrowiem płuc i układu oddechowego.
Nasza propozycja to:
  1. ocena kliniczna
  2. ocena badań dodatkowych
  3. kontrola wyników leczenia
  4. interpretacja wyników spirometrii
  5. interpretacja wyników badań wysiłkowych
  6. konsultacje alergologiczne w obrębie układu oddechowego
  7. leczenie chorób obturacyjnych płuc i drzewa oddechowego
Cennik konsultacji i zabiegów:

Koszt konsultacji to 150zł.

W cenie zawiera się proces diagnostyczny,
proces terapeutyczny bieżący oraz ustalenie długoterminowego procesu leczenia.

Ceny pozostałych procedur medycznych ustalane są bezpośrednio na wizycie i przedstawiane pacjentowi w procesie diagnostyki w zależności od stanu choroby, stosowanych środków farmakologicznych oraz przeciwwskazań indywidualnych.